Medix logo
ДЕНТАЛНА РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

3D скенер на зъби – две челюсти

Тризмерният CBCT образ на двете челюсти дава възможност за диагностициране на състоянието на цялото съзъбие. Приложението е аналогично на 3D скенера на една челюст.