Medix logo
ДЕНТАЛНА РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

3D скенер на зъби – една челюст

Триизмерният образ на цяла челюст (горна или долна) позволява анализ на различни патологични състояния в челюстта като възпаления, тумори, кисти, фрактури и др. Използва се широко при поставянето на няколко импланта на едната челюст, определяне на точното положение на ретинирани зъби, както и за изработка на хирургични водачи.