Medix logo
ДЕНТАЛНА РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
Лого

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-12847-C01

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „МЕДИКС – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.

Край: 04.12.2020 г.