Medix logo
ДЕНТАЛНА РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Снимка на синуси

Снимката на синусите обхваща максиларните и фронтални синуси. По нея се прави оценка за състоянието както на самите синуси, така и за проблеми в тях, причинени от заболявания на зъбите.